info@gislingevand.dk

  • Danmark

Vandværkets historie

Gislinge vandværk blev en realitet i efteråret 1959 hvor andelsselskabet Gislinge Vandværk blev stiftet. Ved den stiftende generalforsamling var der 67 medlemmer. Svend Hansen blev valgt som foreningens første formand.

Allerede i foråret 1960 blev Brøndborer Brøkker fra Holbæk kontaktet med henblik på etablering af den første boring. Denne nye boring skulle være med til at sikre andelshaverne rent drikkevand.

Som tiden skred frem, blev der flere og flere beboere i Gislinge der kunne se en fordel ved af være med i fællesskabet omkring det lille vandværk. I takt med den øgede tilslutning af andelshavere til det lille vandværk, steg efterspørgslen på rent drikkevand.

For at fremtidssikre vandværket blev der i 1978 iværksat en større om- og udbygning af det eksisterende vandværk. I 1992 blev boring nr. to etableret, og i 2009 blev der etableret nyt iltningsanlæg.