info@gislingevand.dk

  • Danmark

Bakterier i varmvandsbeholderen

Bakterier i din varmtvandsbeholder kan give dig og din familie den alvorlige legionærsygdom, når I står under bruseren. Læs her, hvordan du selv tester, om dit vand er i fare for at blive inficeret med Legionella-bakterier.

I de sidste fem år er 75 danskere døde af legionærsygdom, der blandt andet skyldes bakterieinfektion i varmtvandsbeholdere, som leder smitten ud gennem bruseren viser en gennemgang af indberetninger til Statens Serum Institut.

Selvom det danske dødstal for legionella er faldende set over en periode på 10 år, er der god grund til at tage risikoen for legionella alvorligt. Det er kun forsigtighed og viden, der kan forhindre legionellasmitte, derfor bør man tage sine forholdsregler som forbruger.
I 2012 blev der registreret 125 tilfælde af legionærsygdom på dansk jord - heraf døde de 15. Legionærsygdom viser sig som en alvorlig lungebetændelse med følgevirkninger. Legionella-bakterier trives i lunkent og stillestående vand i varmtvandsbeholdere og føres videre til dig, når du bader, derfor anbefales at alle følger fire simple råd.

  1. Varmtvands temperaturen skal ligge på 50-55 °C ved det fjerneste tapsted.
  2. Varmtvandsbeholderen skal jævnligt tømmes og gennemskylles. Rens dit brusehoved og slange samt perlatorer på vandhaner med eddikesyre to gange årligt.
  3. Har vandet stået stille længe (eksempelvist efter en ferie) bør du lade både det kolde og varme vand rinde i et par minutter.
  4. Drik kun koldt vand fra hanen - også når du børster tænder.

Hvordan tjekke du om der er fare for at tiltrække Legionella-bakterier i dit vand?

Du skal skrue helt op for det varme vand i for eksempel køkkenhanen. Med et termometer skal du så tjekke, om vandet når op på en temperatur på mindst 50 grader. Sker det ikke, bør du kontakte en autoriseret installatør, for så kan vandet ikke opnå den varmegrad, som slår legionellabakterierne ihjel.

Venlig hilsen

Formand
Niels Ravn