info@gislingevand.dk

  • Danmark

Kontroller vandmåleren

Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Kontroller jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.

Aflæs vandmåleren om aftenen når alle i huset er gået i seng, og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.

En utæt vandledning f.eks. under gulv, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, kan blive en dyr affære. Vi havde i forbindelse med aflæsningen af forbruget i 2010 en forbruger som måtte konstatere at der var et brud i vandtilførslen inde under huset. Resultat, et ekstra forbrug på 500 m3 med deraf følgende ekstra regning for vand grønne afgifter og vandafledning til kommunens forsyning på over kr. 20.000.

Derfor et godt råd. Aflæs din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.

En vandhane som drypper kan koste fra 1000-5.000 kroner om året. Et toilet, der løber, kan nemt koste over 1000 kr. om året.

Et brusebad koster ca. 1 krone og 15 øre i minuttet. Husk, at du ikke skal bruge vand, mens du sæber dig ind, så der kan du lige så godt slukke for vandet. Skift til en vandsparende brusertype.

Mange har en dårlig vane med at lade vandet løbe, mens de børster tænder. Det er der absolut ingen grund til. Installer perlatorer (luftblandere) på vandhanerne, det er nemt, billigt og effektivt.

Hvis din vaskemaskine er 10 år gammel, bruger den cirka 100 liter vand til en vask - en ny maskine med "A"-mærke bruger det halve. Brug spareprogram som reducerer forbruget af både el og vand.

Og så bruger vaskemaskinen jo også strøm, så tænk på, om du ikke lige kan bruge tøjet en dag til, inden det ryger i vasketøjskurven. Brug vaskebold og spring forvasken over.

Udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende (stort og lille skyl), husk at bruge "lille skyl", og spar 5-6 liter vand pr. skyl.

Spar på vandet

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.